Privacy Statement

Privacyverklaring
The Handbag Society streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.
Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en om te factureren. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.
E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van en diensten van The Handbag Society.
Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website.
Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.
Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door The Handbag Society worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van The Handbag Society, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Alleen externe partijen die door de The Handbag Society gecontracteerd zijn om de dienstverlening mogelijk te maken ontvangen uw gegevens en slechts voor het uitoefenen van die activiteiten. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.
Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.
Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail contact opnemen met The Handbag Society, info@thehandbagsociety.com